Đừng đánh mất bản thân
Phụ đề: How could you do that
Tác giả: Dr. Laura Schlessinger
Ký hiệu tác giả: SC-L
Dịch giả: Lưu Văn Hy
DDC: 370.114 - Giáo dục luân lý, đạo đức, nhân cách
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0014360
Nhà xuất bản: Phụ Nữ
Năm xuất bản: 2003
Khổ sách: 19
Số trang: 168
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích