Lời dạy thánh hiền
Tác giả: Diệu Trí
Ký hiệu tác giả: DI-T
DDC: 155.230 6 - Chuyện về giáo dục nhân cách
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0007953
Nhà xuất bản: Phương Đông
Năm xuất bản: 2006
Khổ sách: 20
Số trang: 184
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0007959
Nhà xuất bản: Phương Đông
Năm xuất bản: 2006
Khổ sách: 20
Số trang: 184
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời mở đầu  5
CHƯƠNG 1: TU THÂN LẬP CHÍ  7
Phần 1: Tu thân dưỡng đức  7
Phần 2: Lập chí tiến thủ  52
Phần 3: Cầu trí thức  57
CHƯƠNG 2: ĐỐI NHÂN XỬ THẾ  69
Phần 1: Giữ mình trong sạch  69
Phần 2: Đạo xử thế  76
Phần 3: Đạo trị gia  115
CHƯƠNG 3: LÀM QUAN TÒNG CHÍNH  122
Phần 1: Lấy dân làm gốc  122
Phần 2: Đức trị chân chính  130
Phần 3: Thuật dùng người  160