Đức ái
Nguyên tác: La vertu d'amour
Tác giả: Paul Jaegher, SJ
Ký hiệu tác giả: JA-P
DDC: 248.38 - Hướng dẫn đời sống Tu sĩ Công giáo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0014422
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Khổ sách: 21
Số trang: 213
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
ời nói đầu 7
Chương mội  
Chúng ta được dựng nên để yêu mến Thiên Chúa 11
Sự Thánh thiện 22
Chương hai  
Nazareth, trường dạy yêu và nên thánh 30
Tinh thn Đức Tin 37
Chương ba  
Mađalena, anh thư tình yêu 46
Chương bn  
Chúa Kitô sống trong tôi 57
Chương năm  
Chúa Giêsu sau khi chịu đánđòn và đội mão gai 67
Đức Trông cy 75
Chương sáu  
Chúa Giêsu trên thập giá 83
Chương bảy  
Chúa Giêsu vị tử đạo tình yêu 92
Yêu Chúa trong tha nhân 100
Chương tám  
Vui sướng vì làm đẹp lòng Chúa Giêsu 107
Chương chín  
Chung vui hạnh phúc vi Chúa Giêsu 116
Nhiệt thành vi các linh hồn 124
Chương mười  
Chúa Giêsu kho tàng hoàn hảo của ta 132
Chương mười một  
Chiêm niệm để được tình yêu 140
Yêu đau khổ 147
Chương mười hai  
Suy niệm để đưược tình yêu 155
Chương mười ba  
Mến Thiên Chúa như điều thiện hảo duy nhất 164
Những phương tiện để được lòng st sắng. 171
Chương mười bốn  
Thiên Chúa tôi và tất cả của tôi 180
Chương mười lăm  
Khát tình yêu 188
Thánh Têrêxa Hài Đồng 197
Chương mười sáu  
Mẹ tôi 205