Catéchèse et vocations
Phụ đề: Pour les appels de notre temps
Tác giả: Raymond Izard
Ký hiệu tác giả: IZ-R
DDC: 248.38 - Hướng dẫn đời sống Tu sĩ Công giáo
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0004381
Nhà xuất bản: Centurion
Năm xuất bản: 1963
Khổ sách: 18
Số trang: 158
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích