La consecration des vierges dans l'église Romaine
Tác giả: René Metz
Ký hiệu tác giả: ME-R
DDC: 248.38 - Hướng dẫn đời sống Tu sĩ Công giáo
Ngôn ngữ: Pháp
Tập - số: T4
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0012435
Nhà xuất bản: Press universitaires de France
Khổ sách: 25
Số trang: 501
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích