Dinamismo della vocazione
Tác giả: G. Lesage
Ký hiệu tác giả: LE-G
DDC: 248.38 - Hướng dẫn đời sống Tu sĩ Công giáo
Ngôn ngữ: Ý
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0016360
Nhà xuất bản: Edizioni Paoline
Năm xuất bản: 1967
Khổ sách: 21
Số trang: 182
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích