Jeȗne et charité
Tác giả: Alexandre Guillaume
Ký hiệu tác giả: GU-A
DDC: 248.38 - Hướng dẫn đời sống Tu sĩ Công giáo
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0012012
Nhà xuất bản: Paris
Năm xuất bản: 1954
Khổ sách: 23
Số trang: 190
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích