La vie spirituelle et l'oraison
Tác giả: Madame Cesdle J. Bruyère
Ký hiệu tác giả: BR-M
DDC: 248.38 - Hướng dẫn đời sống Tu sĩ Công giáo
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0011390
Nhà xuất bản: Tours
Năm xuất bản: 1933
Khổ sách: 19
Số trang: 467
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích