Đời tu, một nẻo nhân sinh
Nguyên tác: La vie religieuse, un chemin d'humanité
Tác giả: Paul Lebeau, SJ
Ký hiệu tác giả: LE-P
DDC: 256.1 - Thần học đời tu
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0014418
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 21
Số trang: 192
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Chương I: Những động lực truyền thống của đời sống tu trì 1
Chương II: Cần một lý giải sáng tỏ hơn 11
Chương III: Một lựa chọn nền tảng nếp sống  cô tịch trong hiệp thông 33
Chương IV: Tính đơn thuần trọn vẹn 59
Chương V: Khó nghèo, chia sẻ, tiết độ hiệp thông 77
Chương VI: Dự phóng tu trì và cảnh đời độc thân 100
Chương VII: Tuân phục: nẻo đường tự do 158