Đời thánh hiến. Một đời tri ân
Tác giả: Lm. Gioan Nguyễn Nam Phong
Ký hiệu tác giả: NG-P
DDC: 256.1 - Thần học đời tu
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0001352
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2006
Khổ sách: 20
Số trang: 231
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0001355
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2006
Khổ sách: 20
Số trang: 231
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0008904
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2006
Khổ sách: 20
Số trang: 231
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích

Nhập đề 7

CHƯƠNG 1: LỊCH SỬ CỨU ĐỘ CAN NGUYÊN VÀ NỀN TẢNG CỦA ĐỜI THÁNH HIẾN 11
I. Lịch sử cứu độ 15
II. Kitô hữu được tháp nhập vào lịch sử cứu độ 27
III. Lời mời gọi nên thánh, nguồn mạch của đời sống tu trì 29
IV. Nguồn gốc Kitô và Ba Ngôi của đời thánh hiến 33
V. Kết luận 36
CHƯƠNG 2: KHỞI ĐIỂM CỦA ĐỜI THÁNH HIẾN ƠN GỌI 39
I. Ơn gọi trong các bản văn Thánh Kinh 42
II. Ơn  gọi xét về phía Thiên Chúa 58
III. Ơn gọi nhìn từ phía con người 71
IV. Tiêu chuẩn lượng giá ơn gọi 76
V.  Mục vụ ơn gọi 81
VI.  Kết luận 84
CHƯƠNG 3: TIÊU CHUẨN TỐI HẬU CỦA ĐỜI THÁNH HIẾN THEO CHÚA KITÔ  85
I. Theo Chúa Kitô 87
II. Bản chất lịch sử và cứu độ của việc theo Chúa Kitô 94
III. Tiêu chuẩn tối hậu của đời thánh hiến là theo Chúa Kitô 97
IV. Kết luận 101
CHƯƠNG 4: YÊU SÁCH CỦA ĐỜI THÁNH HIẾN GIỮ CÁC LỜI KHUYÊN PHÚC ÂM 103
I.  Đức khiết tịnh đời tu 106
II. Đức khó nghèo đời tu 124
III.  Đức tuân phục 146
IV.  Kết luận 169
CHƯƠNG 5: MÔI TRƯỜNG THÁNH HIẾN, ĐỜI SỐNG CÔNG ĐOÀN 171
I. Cộng đoàn tu trong cái nhìn của Tin Mừng 173
II. Cộng đoàn tu dưới cái nhìn của huấn quyền 176
III. Thử nhìn về đời sống cộng đoàn trong truyền thống của Hội Thánh 179
IV. Nguồn gốc Kitô và Ba Ngôi của đời thánh hiến hôm nay 188
V.  Kết luận  192
CHƯƠNG 6: BẠN ĐƯỜNG CỦA ĐỜI THÁNH HIẾN, CÙNG MẸ RA KHƠI 193
I.  Mẹ Maria trong lịch sử cứu độ 195
II. Đức Maria, mẫu gưong của người thánh hiến 208
II. Đức Maria, người nữ tu thánh thiện 217
III. Vai trò của Đức Maria trong cuộc sống của người tu trì 219
IV.Kết luận 223
Sách tham khảo 225
Mục lục 229