Canh tân đời sống thánh hiến
Nguyên tác: Consecrated life Revisited
Tác giả: Felix Podimattam, OFM Cap
Ký hiệu tác giả: PO-F
Dịch giả: Lm. Nguyễn Ngọc Kính, OFM
DDC: 256.1 - Thần học đời tu
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0006774
Nhà xuất bản: Phương Đông
Năm xuất bản: 2014
Khổ sách: 21
Số trang: 426
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0006775
Nhà xuất bản: Phương Đông
Năm xuất bản: 2014
Khổ sách: 21
Số trang: 426
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0010047
Nhà xuất bản: Phương Đông
Năm xuất bản: 2014
Khổ sách: 21
Số trang: 426
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Nhập đề 5
PHẦN I: BẢN CHẤT CỦA ĐỜI SỐNG THÁNH HIẾN 15
CHƯƠNG 1: Bản chất tổng quát của đời sống thánh hiến 17
1. Đời sống thánh hiến là lối sống của những người say mê Thiên Chúa 26
2. Đời sống thánh hiến là lối sống của những người chuyên chăm yêu thương 126
CHƯƠNG 2: Bản chất đặc thù của đời sống thánh hiên 136
1. Bản chất đời sống thánh hiến 136
2. Bản chất đời sống linh mục 160
3. Bản chất "Tu hội đời" 179
PHẦN II: SỐNG ĐỜI THÁNH HIẾN 183
CHƯƠNG 3: Một đời sống chuyên chăm yêu mến Thiên Chúa 185
1. Làm sao các linh mục triều có thể trở nên những người chuyên chăm yêu 186
2. Làm sao các tu sĩ có thể sống như những người chuyên chăm yêu mến TC 200
3. Các thành viên Tu hội đời phải thể hiện một đời sống chuyên chăm yêu TC 219
CHƯƠNG 4: Một đời sống chuyên chăm yêu mến con người 238
1. Yêu thương kẻ thù nhiều hơn 238
2. Yêu thương kẻ không được yêu thương nhiều hơn 239
3. Yêu thương khách lạ nhiều hơn 239
4. Yêu thương những người quen biết nhiều hơn 240
5. Yêu thương các thành viên trong gia đình nhiều hơn 240
6. Yêu thương bạn hữu độc thân nhiều hơn 246
CHƯƠNG 5: Những ưu tư mục vụ 270
1. Đời sống thánh hiến trong ngàn năm mới 270
2. Lương tâm và tu luật 331
3. Áo dòng và tu phục giáo sĩ 358
4. Người thánh hiến và trưởng thành tâm lý tính dục 383
5. Đời sống thánh hiến trong cuộc sống giáo dân 405
CHƯƠNG 6: Đời sống thánh hiến có ý nghĩa gì đối với tôi 408
1. Đời sống linh mục có ý nghĩa gì đối với tôi? 408
2. Đời sống thánh hiến có ý nghĩa gì đối với tôi? 418
KẾT LUẬN 425