Để họ được sống dồi dào
Phụ đề: Đời sống tu trì
Tác giả: Jean Claude Lavigne, OP
Ký hiệu tác giả: LA-J
Dịch giả: Giuse Nguyễn Cao Luật, OP
DDC: 256.1 - Thần học đời tu
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0007985
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2015
Khổ sách: 21
Số trang: 340
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0008252
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2015
Khổ sách: 21
Số trang: 340
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời tựa 5
Dẫn nhập 16
Phần Một: NHẬN ĐỊNH 20
Chương I: Nói đi nói lại về đời tu 21
Phần Hai:MỘT KHOẢNG CÁCH CHO SỰ SỐNG 40
Chương II: Một khoảng cách phong phú 41
Chương III: Những nền tảng 63
Chương IV: Khoảng cách được gọi là cầu nguyện 92
Chương V: Những nơi chốn thiêng liêng 119
Chương VI: Khoảng cách của đời sống chung 141
Chương VII: Con đường tiến đến đời sống huynh đệ 165
Chương VIII: Khoảng cách do lời Khấn 190
Chương IX: Thánh nhân 214
Chương X: Khoảng cách để phục vụ Giáo hội 237
Chương XI: Diaconia 260
Phần Ba: HÌNH THÀNH 285
Chương XII: Những hành trình đời sống 286
Chương XIII: Một tương lai? 311
Kết luận 337
Mục lục 339