Thánh Linh trong đời Dâng hiến
Tác giả: Lm. An Sơn Vị
Ký hiệu tác giả: AN-V
DDC: 256.1 - Thần học đời tu
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 5

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0000892
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2009
Khổ sách: 21
Số trang: 156
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0001393
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2009
Khổ sách: 21
Số trang: 156
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0001394
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2009
Khổ sách: 21
Số trang: 156
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0001395
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2009
Khổ sách: 21
Số trang: 156
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0001396
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2009
Khổ sách: 21
Số trang: 156
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
CHƯƠNG 1: ĐOÀN SỦNG 5
1. Bản chất đoàn sủng của đời 5
2. Những đặc tính của ơn đoàn sủng 14
CHƯƠNG 2: TRỞ VỀ VỚI ĐỨC KITÔ 37
1. Quyền ưu tiên của Đức Kitô 37
2. Tương quan với Đức Kitô 41
CHƯƠNG 3: CĂN BẢN NHIỆM GIAO 52
1. Tìm kiếm một mình Thiên Chúa 52
2. Thánh hiến là việc Thiên Chúa 57
3. Con người tự dâng trong việc thánh hiến 74
4. Hôn ước giữa Đức Kitô và Hội thánh 84
5. Đời cung hiến 94
6. Chiêm niệm 102
CHƯƠNG 4: CỞI MỞ 110
1. Bác ái cộng đồng 111
2. Sống và phục vụ Hội thánh 126
3. Dấn thân giữa thế trần 140
CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN 154