Discipleship: Towards an understanding of religious life
Tác giả: John M. Lozano, CMF
Ký hiệu tác giả: LO-J
DDC: 256.1 - Thần học đời tu
Ngôn ngữ: Anh
Tập - số: Vol 2
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0003282
Nhà xuất bản: Claret
Năm xuất bản: 1980
Khổ sách: 24
Số trang: 371
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích