120 bài giảng của Đức cố Giám mục Giuse Maria Phạm Năng Tĩnh
Phụ đề: Đàng Thánh Giá - Bảy Bí tích
Tác giả: Gm. Giuse Maria Phạm Năng Tĩnh
Ký hiệu tác giả: PH-T
DDC: 252.9 - Bài giảng trong những dịp đặc biệt
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 7

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0001175
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 2010
Khổ sách: 21
Số trang: 237
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0001177
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 2010
Khổ sách: 21
Số trang: 237
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0001178
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 2010
Khổ sách: 21
Số trang: 237
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0001179
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 2010
Khổ sách: 21
Số trang: 237
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0001180
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 2010
Khổ sách: 21
Số trang: 237
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0001738
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 2001
Khổ sách: 21
Số trang: 216
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0002553
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 2001
Khổ sách: 21
Số trang: 216
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời của Cha Chính Fx. Phạm Hoan Đạo 7
Lời ngỏ 9
Nội dung 11
1. Lời Chúa 19
2. Hãm mình 21
3. Cần thiết của hãm mình 23
4. Ý Chúa và gương Chúa 24
5. Lý do hãm mình 26
6. Toàn phần, toàn diện 27
7. Để tránh tội 28
8. Đức Mẹ 30
9. Phương thế được rỗi 31
10. Tình mẫu tử 33
11. Kinh Kính Mừng 35
12. Theo gương Chúa 36
13. Mệnh lệnh thứ ba,nhưng là mệnh lệnh thứ nhất 37
14. Một tỉ lệ thuận 38
15. Lý do lòng yêu mến Mẹ 40
16. Chắc phần rỗi 41
17. Chuyên sâu 43
18. Thế kỷ Mẫu Tâm 44
19. Ngược thời gian 45
20. Tâm lý người con 47
21. Của đời 48
22. Chúa trong tạo vật 50
23. Ăn năn 51
24. Phần rỗi 52
25. Đức khiết tính 54
26. Một khoản luật buộc 55
27. Phương thế giữ mình 57
28. Con đường nhân đức 58
29. Duyệt lại đường nhân đức 60
30. Ích lợi 61
31. Đời sôhg đạo đức tự lập 63
32. Đức tin 64
33. Đức tin và lí trí. 65
34. Chúa là chủ đích lòng trông cậy 66
35. Đức bác ái 67
36. Kính Chúa ái nhân 68
37. Cách thức yêu mến nhau 70
38. Lòng mến Chúa 71
39. Tuyên xưng đức mến 73
40. Lòng trần ngập Chúa 74
41. Nhớ Chúa trước mặt 75
42. Thầy ở cùng anh em mọi ngày 77
43. Đi tìm Chúa 78
44. Ba cấp được Chiúa 80
45. Chúa Giêsu là Thầy 81
46. Bắt chước Chúa mà suy xét. 83
47. Gương ý chí nơi Thánh Tâm Chúa. 84
48. Đức Giêsu, chủ đích lòng mến 86
49. Biến hình thiêng liêng 87
50. Chúa sống trong ta 89
51. Chúa lớn lên trong ta 90
52. Chúa hoạt động trong ta 92
53. Chúa chịu khổ trong ta 93
54. Lòng mến biến hóa thành nhiệm chi 95
55. Ơn nghĩa cùng Chúa 96
56. Danh Thánh Giê su 98
57. Tin kính Chúa Giê su 99
58. Giản ngữ AMOREM 101
59. Duyệt lại đường nhân đức 103
60. Dâng mình cho Thánh Tâm 105
61. Sùng kính Thánh Tâm 106
62. Muốn đền tạ phải làm gì 108
63. Điều kiện và ích lợi lòng sùng kính Thánh Tâm 109
64. Nguồn gốc và ý nghĩa ngày chầu 110
65. Ý Chúa nói nơi bề trên 111
66. Tuân ý Chúa 113
67. Vâng lời Chúa tron mọi hiện tượng 114
68. Cầu nguyện 115
69. Nguyện ngắm 116
70. Suy xét cuối năm 118
71. Chúc mừng năm mới 119
72. Khiêm nhường 120
73. Tĩnh tâm 122
74. Tĩnh tâm (tiếp) 123
75. Chỉ tiêu tuần tĩnh tâm 124
76. Quyết định sau tuần tĩnh tâm 126
77. Ơn bền đỗ 127
78. Ở xứng bậc 128
79. Chu toàn bổn phận 129
80. Làm mọi việc nên 131
81. Trau dồi kiến thức 132
82. Lúa chín nhiều, thợ gặt ít 133
83. Cầu nguvện cho hàng giáo sĩ 135
84. Linh hồn đáng quí nhất 136
85. Linh hồn là vốn Chúa trao 137
86. Nhà Chúa và vườn cây Dầu. 138
87. Bậc tu trì 140
88. Bậc tu rất ích, rất quí. 142
89. Vinh phúc người nhà Chúa 143
90. Tu viện Mẫu Tâm 10 tuổi 145
91. Chúa gọi và chọn 146
92. Sinh lợi thiêng liêng 148
93. Nguồn gốc dòng tu 149
94. Bậc dòng tu 150
95. Tội trọng độc dữ 151
96. Tội nhẹ cũng độc dữ 152
97. Số tội đã phạm 153
...