Thao thức
Phụ đề: Thách đố mới trên đường truyền giáo
Tác giả: Gm. GB. Bùi Tuần
Ký hiệu tác giả: BU-T
DDC: 252.9 - Bài giảng trong những dịp đặc biệt
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: T5
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0008090
Nhà xuất bản: Tổng Hợp TP. Hồ Chí Minh
Năm xuất bản: 2006
Khổ sách: 21
Số trang: 487
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
1985: MỤC VỤ CỞI MỞ  
Khai mạc 9
Hướng về những người nghèo khổ 12
Hướng về những người ngoại đạo 15
Hướng về những người đối nghịch 18
Hướng về những người tội lỗi 21
Hướng về nhũng người cộng tác mục vũ 25
Lời cầu chúc sau cùng 28
1986: ĐỔI MỚI SUY NGHĨ VỀ LOAN BÁO TIN MỪNG  
Đổi mới suy nghĩ 33
Chăm lo đời sống 53
Đức tin 57
1988: LO ÂU VÀ HY VỌNG  
Lời nói đầu 61
Những thái độ mới đối với Công giáo 63
Những địa chỉ mới của đức tin 72
Những trào lưu thiêng liêng mới 84
Những trách nhiệm mới 94
1989: ĐỔI MỚI TÂM HỒN  
Lời nói đầu 111
Mở rộng tâm hồn về phía Chúa 115
Mở tâm hồ về phía anh em linh mục 126
Mở tâm hồn về phía những dự báo tôn giáo 137
Lời cuối 151
1990: TRUYỀN GIÁO  
Phần 1: Các bài giảng 156
Tĩnh tâm với đức tin 157
Phương án 166
Băn khoăn 180
Yếu đuối 192
Phục vụ 202
Đổi mới 212
Trẻ trung 221
Phần 2: Các bài suy gẫm 233
Tu đức về thực tại 234
Bầu khí Đức Kitô 239
Thái độ nghèo và tự do 244
Đức Kitô hôm nay 249
1991: MỘT CHẶNG ĐƯỜNG THIÊNG LIÊNG  
Ơn gọi trở về 257
Tái truyền giáo 264
Những tuyến đường  274
Lãnh đạo tinh thần 282
Hãy tỏ ra là mình tốt 291
Dấu chỉ cầu nguyện 299
Các đề tài chính của Công đồng Vatican II 312
Bồi dưỡng đức ái để khỏi biến chất 319
Tình hình đạo đức 325
Thời điểm mới 331
Tinh thần truyền giáo nơi thánh nữ Têrêsa 337
Đằng sau cái chết 347
Đón nhận Chúa 357
1993: TÂN PHÚC ÂM HÓA  
Tân-Phúc-Âm hóa chính mình 369
Tôi thú nhận 377
Quá khứ nào? Và tương lai nào? 387
1994: HUẤN LUYỆN TRƯỜNG KỲ LINH MỤC  
Một số kinh nghiệm về huấn luyện trường kỳ 397
Sống khiêm nhường 399
Đón nhận Đức Kitô 406
Phân định 412
Biến cố là một sứ điệp 418
1995  
Tâm dự về một đường hướng sống đạo 427
Vài nét về Công đồng Vatican II 436
1996  
Một thoáng nhìn về hiện tình phát triển đức tin 445
Chuẩn bị cho Tuần-Tĩnh-Tâm năm của các linh mục 450
Một thoáng nhìn về các giáo điểm vùng sâu 456
Vài thông tin về việc học hành 463
1997  
Để kính nhớ hai nữ tu Têrêsa 479