Thao thức
Phụ đề: Làm chứng cho Đức Kitô đến tận cùng trái đất
Tác giả: Gm. GB. Bùi Tuần
Ký hiệu tác giả: BU-T
DDC: 252.9 - Bài giảng trong những dịp đặc biệt
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: T2
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0008085
Nhà xuất bản: Tổng Hợp TP. Hồ Chí Minh
Năm xuất bản: 2007
Khổ sách: 21
Số trang: 491
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
1977 – CẦU NGUYỆN & HÀNH ĐỘNG  
Đầu xuân, tâm sự về đổi mới 9
Phát triển chiều kích thiêng liêng 14
Trước hết, hãy là con người 17
Suy nghĩ về con đường tôn viên Thiên Chúa 22
Hành trình Phục Sinh 29
Cố gắng trở thành con người sinh lợi 33
Học hỏi Lời Chúa qua các thực tại 41
Thánh Giá của Thánh Tâm 44
Dọn đường cho Đức Kitô bằng đạo đức của Đức Kitô 50
Nhìn vào hình ảnh linh mục 54
Thoáng nhìn về những ngày toàn cầu của giới trẻ 61
JMJ 12 và những con đường 67
Hội Thánh tương lai 74
Cầu nguyện và hành động 81
Thoáng nhìn về vấn đề tôn giáo trong “CĐ Pháp ngữ” 85
Kiêu căng tôn giáo và khiêm nhường Phúc Âm 92
Yêu thương và phục vụ 99
Từ cơn bão số 5 đến hang Bêlem 102
1988 – TRUYỀN GIÁO LÀ “RA KHƠI”  
Chia sẻ những định hướng cho năm mới 109
Lời cầu chúc đầu năm Mậu Dần: Con người mới 113
Một thoáng giao thừa 117
Bước vào Mùa Chay với điều răn mới 120
Một thoáng phản ứng 123
Trở về  126
Một chứng từ góp vào TĐH Giám mục Á châu 132
Sau THĐ Giám mục Á châu, những chọn lựa ưu tiên 138
Kết quả của Thượng Hội đồng Giám mục Á châu 145
Cầu nguyện với Đức Mẹ ở lavang 154
Tôi đọc báo 158
Suy nghĩ về thời sự tôn giáo 161
Bồi dưỡng linh đạo 168
Truyền giáo là “Ra Khơi” 174
Đạo lý lành mạnh 179
Những lá thư dễ đọc 185
Hương vị Triết học trong thông điệp “Đức Tin và lý trí” 190
Lộ trình Lời Chúa 195
Mùa vọng Maria 199
Cảm nghiệm Noel 205
1999 – lÀM CHỨNG CHO ĐỨC KITÔ ĐẾN TẬN CÙNG TRÁI ĐẤT  
Tâm sự thiêng liêng về bổn phận yêu thương 213
Những hiểu biết mới và những bước đi mới 217
Chia sẻ vài suy nghĩ giúp các Dòng tu 220
Môn đệ bé mọn của Chúa cứu thế khiêm nhường 235
Yêu thương đến cùng 238
Ơn Phục Sinh 241
Thực thi thánh ý Chúa 244
Công trình làm sáng danh Chúa: những con người khát khao sự sống đời đời 247
Thư chia sẻ 250
Đây Chiên Thiên Chúa 258
Làm chứng cho Đức Kitô tới tận cùng trái đất 261
Yêu thương và khiêm nhường một cách chân thực 264
“Ta khát” – nền tảng ơn gọi linh mục 267
Rao giảng Tin mừng bằng tư cách đạo đức 271
Tập trung vào Đức Kitô 274
Một thách đố lớn 278
Sự cộng tác của các Dòng tu với GP tại Việt Nam 283
Dự báo 288
Thao thức cuối thế kỷ 294
Khi Chúa đến 296
Chia sẻ 303
Tâm sự đầu năm Thánh 307
2000 – LỜI ĐẦU TIÊN CỦA THẾ KỶ  
Trăn trở về cách giới thiệu Tin mừng 315
Thánh giá cứu độ 321
Hạnh phúc 325
Cây mùa xuân 329
Hình ảnh đẹp của Tin mừng 333
Nội quan 340