Một linh mục trong gia đình
Phụ đề: Dành cho cha mẹ hướng dẫn con cái ước ao làm linh mục
Tác giả: Lm. Brett A. Brannen
Ký hiệu tác giả: BR-B
Dịch giả: Lm. Vinc. Đinh Việt Hùng
DDC: 248.33 - Hướng dẫn giới trẻ và sinh viên
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0014144
Nhà xuất bản: Đồng Nai
Năm xuất bản: 2022
Khổ sách: 21
Số trang: 219
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0014223
Nhà xuất bản: Đồng Nai
Năm xuất bản: 2022
Khổ sách: 21
Số trang: 219
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Đang mượn
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích