Bước theo Thầy Giêsu
Phụ đề: Bạn trẻ tự tĩnh luyện giữa đời thường trong 9 tháng
Tác giả: Trăng Thập Tự
Ký hiệu tác giả: TR-T
DDC: 248.33 - Hướng dẫn giới trẻ và sinh viên
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0006562
Nhà xuất bản: Hồng Đức
Năm xuất bản: 2013
Khổ sách: 21
Số trang: 366
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0010071
Nhà xuất bản: Hồng Đức
Năm xuất bản: 2013
Khổ sách: 21
Số trang: 366
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Thư gửi người tận hiến trẻ 5
Câu chuyện mở đầu: Đến với Chúa 13
Tuần 1: Sa mạc giữa cuộc sống 16
Tuần 2: Tôi đang tìm gì? 25
Tuần 3: Chương trình của Thiên Chúa 37
Tuần 4: Lạy Cha chúng con 50
Tuần 5: Niềm vui và tự do 61
Tuần 6: Xin tha nợ chúng con 71
Tuần 7: Khám phá những trói buộc 84
Tuần 8: Như chúng con cũng tha 95
Tuần 9: Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ 106
Tuần 10: Những kinh nghiệm trở về 117
Tuần 11: Đến với Đấng cứu thoát 129
Tuần 12: Tình thương tha thứ 141
Tuần 13: Sống xứng đáng là người đã được cứu chuộc 152
Tuần 14: Chúa Giêsu kêu gọi tôi 162
Tuần 15: Mầu nhiệm nhập thể 176
Tuần 16: Mầu nhiệm Giáng Sinh 186
Tuần 17: Nazaret 194
Tuần 18: Vị thủ lãnh 204
Tuần 19: Những ơn gọi 216
Tuần 20: Hiến chương Nước Trời 227
Tuần 21: Đáp lại cách quảng đại 237
Tuần 22: Chúa muốn con làm gì? 245
Tuần 23: Khám phá Đức Giêsu Kitô 252
Tuần 24: Giữa những biến động của lịch sử 260
Tuần 25: Các con bảo Thầy là ai? 269
Tuần 26: Người bạn chí tình 278
Tuần 27: Tình nguyện làm người an ủi Chúa 289
Tuần 28: Bữa ăn để nhớ mãi 298
Tuần 29: Xin vâng cho đến cùng 308
Tuần 30: Đường thương khó 317
Tuần 31: Chúa đã sống lại 329
Tuần 32: Sống trong lòng Hội thánh 339
Tuần 33: Ra đi trong Chúa Thánh Thần 352
Tuần 34: Tổng kết: Hơn nữa trong tình yêu 359
MỤC LỤC 365