The Youth has Fith in God. A Dialogue for a Search
Tác giả: Vincenzo di Bella
Ký hiệu tác giả: BE-V
DDC: 248.33 - Hướng dẫn giới trẻ và sinh viên
Ngôn ngữ: Anh
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0003388
Nhà xuất bản: Serra
Khổ sách: 21
Số trang: 198
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích