Niềm vui của Tin mừng
Phụ đề: Các bài suy niệm dành cho giới trẻ
Tác giả: HY. Carlo Maria Martini
Ký hiệu tác giả: MA-C
Dịch giả: Lm. Montfort Phạm Quốc Huyên, O.Cist
DDC: 248.33 - Hướng dẫn giới trẻ và sinh viên
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0005516
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2013
Khổ sách: 21
Số trang: 147
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0005517
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2013
Khổ sách: 21
Số trang: 147
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0005518
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2013
Khổ sách: 21
Số trang: 147
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Đôi lời về tác giả 5
Lời tựa 7
Dẫn nhập 13
1. Lectio divina 14
2. Các mối liên hệ giữa trí nhớ, trí khôn và ý chí 18
3. Chiêm niệm Tin mừng 20
4. Các đặc tính của cầu nguyện Kitô giáo 20
PHẦN A 23
Chương I: Niềm vui vủa Tin mừng 24
I. Tại sao lại cần các bài suy niệm này? 24
II. Sự kiện ở Cana 27
III. Các nhân vật 29
IV. Các biểu tượng 32
V. Các chân lý vĩ đại 34
VI. Kết luận 35
Chương II: Họ hết rượu rồi 37
I. Một sự hổ thẹn về Tin mừng 39
II. Sống niềm vui của Tin mừng 43
III. Các câu hỏi gợi ý suy niệm 47
Chương III: Chúa Giêsu mạc khải vinh quang của Ngài 50
I. Niềm vui của Thập Giá 50
II. Vinh quang của Thiên Chúa 53
III. Sự biểu lộ vinh quang ở Cana 54
IV. Lối đi bình an 57
Chương IV: Hãy làm điều Ngài bảo các anh 59
I. Cuộc hành trình được che đậy 73
II. Nguồn gốc của việc truyền giáo của Giáo hội 79
III. Một Giáo hội dọn đường 80
IV. Một Giáo hội biết cách dấn thân 82
V. Rượu ngon không cần quảng cáo 83
PHẦN B: NHỮNG BƯỚC NGOẶT TRONG HÀNH TRÌNH GIÁO DỤC KITÔ HỮU 87
Chương: Ở lại với Chúa Giêsu 88
I. Bước đi đưa đến sự chiêm niệm 90
II. Say mê Chúa Giêsu 94
III. Câu hỏi gợi ý cho việc cầu nguyện cá nhân 95
Chương II: Bỏ đi nỗi sợ để cậy dựa vào Chúa Giêsu 97
I. Nỗi sợ của việc tín thác (Mc 4,35-41) 98
II. Đức tin và lòng tự tin không giống nhau 104
Chương III: Đương đầu với nghịch cảnh 108
I. Những điểm cần lưu ý 109
II. Phản ứng của Chúa Giêsu khi bị thách đố 111
1. Chúa Giêsu giảng dạy 111
2. Dân chúng ngạc nhiên 112
3. Chúa Giêsu phản ứng 115
4. Các hệ quả đối với các môn đệ về hành động của Chúa Giêsu 116
III. Câu hỏi gợi ý cho việc suy niệm và chiêm niêm 117
Chương IV: Đối diện và tiếp đón diễn từ về Thập giá 119
I. Đường Thập giá 120
II. Những điểm để suy niệm và chiêm niệm 129
III. Bắt đầu việc thinh lặng chiêm niệm 131
Chương V: Và ngài khẳng định sứ điệp 133
I. Đọc đoạn Tin mừng Máccô 16,9-20 134
II. Ba lần hiện ra 136
III. Sự ủy nhiệm của Chúa Giêsu và các dấu chỉ của người tin 138
IV. Ngài khẳng định sứ điệp 142
V. Kết luận 143