Con đường hạnh phúc
Phụ đề: Nói vói giới trẻ
Tác giả: R. Veritas
Ký hiệu tác giả: VER
DDC: 248.33 - Hướng dẫn giới trẻ và sinh viên
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: T2
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0001561
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 20
Số trang: 351
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0014344
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 20
Số trang: 351
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Những phương thế để sống hạnh phúc 7
An bình nội tâm và sống hạnh phúc 9
Phát triển nhân đức khiêm nhường 17
Thay đổi tư tưởng con người 25
của người khác 33
Đừng đổ mồ hôi vì những chuyện nhỏ nhặt và hãy sống vui 40
Sự thánh thiện và công minh của Thiên Chúa 47
Những hình thức tuân giữ luật 55
Chiếm hữu từ bỏ và tự thoát 63
Những kinh nghiệm đau thương của người chỉ biết chiếm hữu 71
Bí quyết để sống hạnh phúc và bình an nội tâm 79
Đường sống hạnh phúc 85
Đấng tạo thành vũ trụ muôn loài muôn vật và hư vô 92
Chân lý về tình yêu của Thiên Chúa 99
Chúa Giê-su là mô phạm và là con đường dẫn đến tột đỉnh của tình yêu 107
Sứ điệp tình thương của Thiên Chúa 114
Chân lý về màu nhiệm tình yêu Chúa 121
Huyền nhiệm của sự đau khổ 128
Bí nhiệm của đau khổ 135
Đau khổ là thầy dạy khôn ngoan 142
Đau khổ là dụng cụ giúp con người thay đổi tâm hồn 149
Giáo hội là gì 156
Ý định của Thiên Chúa 161
Tâm điểm của Tin Mừng cứu độ là nước trời 165
Tin mừng yêu thương của Chúa Giê-su 172
Mỗi người chúng ta đều là Giáo hội' 179
Thiên Chúa là nguồn mạch của tình thương 187
Tỉnh thức trong tinh thần cầu nguyện 194
Xin vâng theo ý Chúa 201
Thánh ý phổ quát của Thiên Chúa 208
Hạnh phúc thật của mỗi người 216
Nhận biết thánh ý Thiên Chúa và nỗ lực thi hành điêu Ngài muốn 223
Lời kết 230
Bốn mươi bài tĩnh tâm mùa chay dành cho giới trẻ 235
Bài 1 237
Bài 2 240
Bài 3 243
Bài 4 246
Bài 5 249
Bài 6 251
Bài 7 253
Bài 8 255
Bài 9 258
Bài 10 260
Bài11 263
Bài 12 265
Bài 13 267
Bài 14 269
Bài 15 272
Bài 16 275
Bài 17 279
Bài 18 282
Bài 19 285
Bài 20 288
Bài 21 290
Bài 22 293
Bài 23 296
Bài 24 299
Bài 25 301
Bài 26 303
Bài 27 306
Bài 28 309
Bài 29 312
Bài 30 315
Bài 31 318
Bài 32 321
Bài 33 324
Bài 34 327
Bài 35 330
Bài 36 333
Bài 37 336
Bài 38 339
Bài 39 342
Bài 40 345