La main dans la main pour toujours...!
Phụ đề: Catholicisme et Orthodoxie en route vé l'Unité
Tác giả: Paul Lesourd
Ký hiệu tác giả: LE-P
DDC: 201.5 - Tương quan giữa các tôn giáo
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0012898
Nhà xuất bản: Salvator
Năm xuất bản: 1967
Khổ sách: 19
Số trang: 136
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích