Religion in the Twenty - First Century
Tác giả: Mary Pat Fisher
Ký hiệu tác giả: FI-M
DDC: 201.5 - Tương quan giữa các tôn giáo
Ngôn ngữ: Anh
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0003261
Nhà xuất bản: Notre Dame
Khổ sách: 21
Số trang: 128
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích