Pio XII Agli Sposi
Tác giả: Many authors
Ký hiệu tác giả: MANY
DDC: 201.5 - Tương quan giữa các tôn giáo
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0011711
Nhà xuất bản: Edizioni la Civiltà Cattolica
Năm xuất bản: 1941
Khổ sách: 19
Số trang: 212
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích