Essai d'une somme Catholique contre les sans-Dieu
Tác giả: Ivan Kologrivof
Ký hiệu tác giả: KO-I
DDC: 201.5 - Tương quan giữa các tôn giáo
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0012132
Nhà xuất bản: Spes - Paris
Năm xuất bản: 1936
Khổ sách: 18
Số trang: 556
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích