L'Église en dialogue
Tác giả: Many authors
Ký hiệu tác giả: MANY
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0012830
Nhà xuất bản: Éditions du Centurion
Năm xuất bản: 1962
Khổ sách: 17
Số trang: 126
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích