De l'anathème au dialogue
Tác giả: Roger Garaudy
Ký hiệu tác giả: GA-R
DDC: 201.5 - Tương quan giữa các tôn giáo
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0011966
Nhà xuất bản: Plon
Năm xuất bản: 1965
Khổ sách: 16
Số trang: 126
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích