Le Pentateuque
Tác giả: Henri Cazelles p. S. S.
Ký hiệu tác giả: CA-H
DDC: 222 - Ngũ thư
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0012528
Nhà xuất bản: Institut Catholique de Paris
Khổ sách: 23
Số trang: 200
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích