Ngũ thư
Tác giả: Lm. Đa Minh Phạm Xuân Uyển
Ký hiệu tác giả: PH-U
DDC: 222 - Ngũ thư
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0008788
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2016
Khổ sách: 21
Số trang: 615
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích