La Sainte Bilble
Phụ đề: Lévitique - Nombres - Deutéronome
Tác giả: Louis PIROT, Albert Clamer
Ký hiệu tác giả: PI-L
DDC: 222 - Ngũ thư
Ngôn ngữ: Song ngữ
Tập - số: T2
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0003961
Nhà xuất bản: Letouzey et Ané, Paris VI
Năm xuất bản: 1946
Khổ sách: 22
Số trang: 757
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích