Ngũ thư
Tác giả: Vô danh
Ký hiệu tác giả: VO-D
DDC: 222 - Ngũ thư
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0003373
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 21
Số trang: 415
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích