Guide de l'Assemblée Chrétienne
Tác giả: Thierry Maertens, Jean Frisque
Ký hiệu tác giả: MA-T
DDC: 263.9 - Các ngày lễ và ăn chay trong năm Phụng vụ
Ngôn ngữ: Pháp
Tập - số: T9
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0012410
Nhà xuất bản: Casterman
Năm xuất bản: 1971
Khổ sách: 19
Số trang: 248
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích