Guide de l'assemblée chrétienne
Tác giả: Thierry Maertens, Jean Frisque
Ký hiệu tác giả: MA-T
DDC: 263.9 - Các ngày lễ và ăn chay trong năm Phụng vụ
Ngôn ngữ: Pháp
Tập - số: T 4
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0006881
Nhà xuất bản: Casterman
Năm xuất bản: 1970
Khổ sách: 20
Số trang: 436
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích