Guide de l'assemblée chrétienne
Tác giả: Thierry Maertens, Jean Frisque
Ký hiệu tác giả: MA-T
DDC: 263.9 - Các ngày lễ và ăn chay trong năm Phụng vụ
Ngôn ngữ: Pháp
Tập - số: T 2
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0006879
Nhà xuất bản: Casterman
Năm xuất bản: 1969
Khổ sách: 20
Số trang: 466
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0012117
Nhà xuất bản: Casterman
Năm xuất bản: 1965
Khổ sách: 19
Số trang: 266
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích