Trò chuyện triết học
Tác giả: Bùi Văn Nam Sơn
Ký hiệu tác giả: BU-S
DDC: 102 - Hợp tuyển triết học
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: T9
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0012998
Nhà xuất bản: Tri Thức
Năm xuất bản: 2020
Khổ sách: 21
Số trang: 223
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
"Văn khoa hương đảng" 5
Đọc sách ấn ngữ của quà tặng 11
Bộ sách "101 Triết gia": Sự cần thiết của một bộ từ điển các Triết gia 15
Đạo đức học diễn ngôn 19
Ý niệm đại học như một giá trị cốt lõi 43
Như khói như mây 64
Trò chuyện triết học và kinh doanh với Bùi Văn Nam Sơn 69
Thư gửi các bạn trẻ lớp 5 ở không gian đọc Hội an 76
Thư gửi một số bạn trẻ lớp 8 hỏi về lập luận 82
Thư trả lời một số bạn trẻ lớp 10 về: Tư duy bằng ngôn ngữ triết học 112
"Câu chuyện văn minh", câu chuyện văn hóa 128
Vị trí đặc biệt của "Ý niệm hiện tượng học" (Năm bài giảng) của Edmund Husserl 135
"Hãy năng động vì chính tương lai của mình" 142
Hành trình của Trần Đức Thảo 147
Derrida "đọc" Saussure hay sự kết hợp cấu trúc với hiện tượng học trong triết học ngôn ngữ 166
Viễn cảnh từ một cách "đọc" 183
"Không chỉ để ăn mà còn để suy nghĩ 183
"Không có vực thẳm giữa "Người nguyên thủy" và "Người văn minh" 188
Hành triết qua "Người khuân đá" của Cao Huy Thuần 192
"Muốn theo kịp thế giới, phải chọn dòng chảy chính" 197
Đọc Abraham qua bản dịch Kính Sợ và run rẩy của Soren Kierkegaard 206