Trò chuyện triết học
Tác giả: Bùi Văn Nam Sơn
Ký hiệu tác giả: BU-S
DDC: 102 - Hợp tuyển triết học
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: T4
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0008884
Nhà xuất bản: Tri Thức
Năm xuất bản: 2017
Khổ sách: 21
Số trang: 207
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lyotard với tâm thức và hoàn cảnh hậu - hiện đại 7
"Gặp Phật giết Phật" hay về một cách đọc "Kẻ phản Kitô" của Nietzsche 50
Lý tưởng Giáo dục Humboldt: Mô hình hay huyền thoại? 54
Kant, nhà giáo dục 75
Nhân phẩm và nhân quyền: Một trang lịch sử văn hóa 96
Trò chuyện: "Ranh giới cho những khat thể của con người" 109
Trò chuyện" "Để biết mình, hãy nhìn vào mắt người khác!" 121
Hưng ư Thi 130
Thấy Paris rồi chết 136
Du ư nghệ 139
Nguyên hình nữ chúa trên ngày phù du 144
Đạp thanh hội cũ hào hoa 150
Bùi Giáng trong chiếc kính vạn hoa 156
Triết gia và thi sĩ 165
Triết học đương đại và triết học về thời đương đại 177