Plato và con thú mỏ vịt bước vào quán bar...
Nguyên tác: Plato and a platypus walk into a bar...
Tác giả: Thomas Cathcart, Daniel Klein
Ký hiệu tác giả: CA-T
Dịch giả: Tiết Hùng Thái
DDC: 102 - Hợp tuyển triết học
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0007512
Nhà xuất bản: Thế Giới
Năm xuất bản: 2014
Khổ sách: 21
Số trang: 270
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0007513
Nhà xuất bản: Thế Giới
Năm xuất bản: 2014
Khổ sách: 21
Số trang: 270
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Triết tếu  9
I. Siêu hình học 17
II. Logic 43
III. Nhận thức luận: Luận về tri thức 75
IV. Đạo đức học 109
V. Triết học tôn giáo 134
VI. Chủ nghĩa hiện sinh 157
VII. Triết học về ngôn ngữ 172
VIII. Triết học chính trị và xã hội 193
IX. Tính tương đối 226
X. Siêu triết học 239
Tổng quan: Một kết luận 246
Thi cuối khóa 249
Những khoảnh khắc vĩ đại trong lịch sử triết học 253
Chú giải thuật ngữ 257
Gợi ý sách đọc thêm  265
Lời cảm ơn 269