Trò chuyện triết học
Tác giả: Bùi Văn Nam Sơn
Ký hiệu tác giả: BU-S
DDC: 102 - Hợp tuyển triết học
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: T2
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0006773
Nhà xuất bản: Tri Thức
Năm xuất bản: 2014
Khổ sách: 21
Số trang: 217
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Con người: Tự nhiên văn hóa 7
Con người: Quen mà lạ 12
Luận về biếu tặng: Ẩn ngữ của những món quà 17
Con người: Sinh vật biết hành động 21
Con người: Giữa hai thế giới 26
Phục hưng: Trỗi dậy như phượng hoàng 30
Rflorencia: Chiếc nôi của phục hưng 35
Các danh tác thời phục hung 40
Deus in Terra: Ông trời con trên mặt đất 45
Bước vào thời cận đại 50
Bức tranh văn hóa thời cận đại 55
Con người và chính trị tiền - hiện đại 60
Giao lưu trực tuyến với Hobbes. Loke và Rousseau 65
"Gặp Phật giết Phật" hay về một cách đọc Nietzsche 79
Thân xác và tự do 84
Một nễn nhân học dấn thân 89
Giữa tự nhiên và văn hóa 94
Văn hóa như là tha hóa 99
Khai minh về khai mình 104
Tha hóa như là văn hóa 109
Văn hóa và văn minh 114
Các thước đo của văn hóa 119
Có hai văn hóa? 124
Văn hóa và đời sống? 129
Nghịch lý của văn hóa 134
Văn hóa hiện đại 139
Văn hóa phản tỉnh 144
Triết học và hiện đại hóa 149
Kant và văn hóa hiện đại 154
Kant và Hegel: Hai mô hình tư duy 159
Chữ trinh còn một chút này 164
Từ kỹ thuật đến công nghệ 171
Tiến bộ kỹ thuật: Phúc hay hoại? 176
Những chặng đường công nghệ 181
Kỹ thuật hiện đại: Kỳ diệu và đáng sợ 187
Kỹ thuật và nghệ thuật, phương tiện và mục đích 192
Kỹ thuật chỉ là khoa học ứng dụng? 197
Tài tình chi lắm cho trời đất ghen 203
"Tri thức là sức mạnh" 208
Quà tặng của thánh nhân 213