Trò chuyện triết học
Tác giả: Bùi Văn Nam Sơn
Ký hiệu tác giả: BU-S
DDC: 102 - Hợp tuyển triết học
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: T7
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0008887
Nhà xuất bản: Tri Thức
Năm xuất bản: 2017
Khổ sách: 21
Số trang: 334
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
1. Giáo dục: Một nhân quyền cơ bản 11
2. Một "Siêu lý thuyết" về giáo dục 17
3. Hạt nhân "Khai minh" trong các triết thuyết giáo dục 22
TRIẾT THUYẾT GIÁO DỤC "DUY TÂM" 29
4. Mô hình lý tưởng: dụ ngôn hang động 30
5. Con đường giáo: dụ ngôn ánh sáng 35
6. Cần đập vỡ bao nhiêu quả trứng? 41
TRIẾT THUYẾT GIÁO DỤC DUY THỰC 47
7. Mô hình duy thực: từ cuộc đời của bậc tôn sư 48
8. Trung đạo vàng 53
9. Biết để làm - hiểu để dạy 58
10. Giáo dục công dân và nền dân chủ 63
11. Quy tắc vàng và... 68
12. "Cận nhân tình": Khởi điểm của giáo dục hiện đại 73
TRIẾT THUYẾT GIÁO DỤC DUY NHIÊN 79
13. Jean Jacques Rousseau: đa tài, đa nạn, đa đoan 80
14. Hai luận văn của Rousseau: Khai minh về khai minh 85
15. J.J.Rousseau: Tự do, giao mà không mất? 90
16. Rousseau: Copernicus trong giáo dục  95
17. Rousseau: Giáo dục: "tự nhiên" là gì? 100
18. Émile: Triết lý giáo dục theo lứa tuổi 105
19. Giáo dục phòng vệ: 5 đến 12 tuổi 110
20. Rousseau và "tuổi của lý trí" (từ 12 đến 15) 115
21. "Vậy đó bỗng nhiên mà họ lớn..." 120
22. Ảnh hưởng sâu đậm của Rousseau 126
23. Giáo dục "tự nhiên": ưu và khuyết 131
TRIẾT THUYẾT GIÁO DỤC KHAI MINH 137
24. Giáo dục khai minh: thông điệp của thế kỷ 138
25. Kant và bốn câu hỏi cốt lõi 144
26. Kant: Giáo dục là gì? 149
27. Kant và bốn trách vụ giáo dục 154
28. Giáo dục trong viễn tượng "đạo đức hóa" 159
29. Từ "Khúc gỗ cong queo của con người" 164
30. Giáo dục: giữa tự do và cưỡng bách 169
31. Kant: Ngòi bút và dân quyền 174
32. Tự do học thuật: sinh lộ của một nền văn minh 179
33. Hãy chấm dứt sự không trưởng thành! 184
34. Từ một phiên tòa Phát xít 189
35. "Tiến bộ" là một đường thẳng? 194
TRIẾT THUYẾT GIÁO DỤC DUY TÂM ĐỨC 199
36. "Giáo dục toàn diện": Một khao khát khôn nguôi 200
37. Giáo dục: Công cuộc đại hòa giải? 205
38. Giáo dục: Mời gọi lên đường 210
TRIẾT THUYẾT GIÁO DỤC "DỤNG HÀNH" 215
39. Giáo dục: Những chặng đường thánh giá 216
40. Một gam kinh nghiệm hơn một tấn lý thuyết? 221
41. Nhà trường: nơi rèn luyện nếp sống dân chủ 226
42. Người gác cổng thiên đàng 231
TRIẾT THUYẾT GIÁO DỤC HIỆN SINH 237
43. Triết hiện sinh: "Tiến lên để sống!" 238
44. Thức tỉnh trước sức mạnh vô danh 243
45. "Biết mấy dòng thơm mở giữa đường" 248
46. Karl Jaspers: Thắp sáng hiện sinh! 253
47. "Ý niệm đại học": Linh hồn của Giáo dục cấp cao 258
TRIẾT THUYẾT GIÁO DỤC CỦA TRIẾT HỌC PHÂN TÍCH 263
48. Ngôn ngữ của giáo dục 264
49. Triết học phân tích về giáo dục: Thịnh và suy 269
50. Từ vô tri đến...không biết gì! 276
51. "Chỉ còn con đường phê phán là rộng mở" 281
TRIẾT THUYẾT GIÁO DỤC HẬU HIỆN ĐẠI 287
52. Giáo dục...hậu hiện đại? 288
53. Khoa học... hậu hiện đại 292
54. Quyền lực...hậu hiện đại 297
XÃ HỘI TRI THỨC VÀ TRIẾT THUYẾT GIÁO DỤC TÂN TỰ DO 303
55. Thông tin và tri thức 304
56. Giáo dục trong xã hội tri thức 309
57. Xã hội tri thức: "Kỹ năng" thay cho "Giáo dục"? 314
58. Xã hội tri thức: Học suốt đời và tự học 319
59. Xã hội tri thức: Giáo dục là hàng hóa? 324
60. Triết học giáo dục là/và tiềm lực phê phán 329