Trò chuyện triết học
Tác giả: Bùi Văn Nam Sơn
Ký hiệu tác giả: BU-S
DDC: 102 - Hợp tuyển triết học
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: T5
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0008885
Nhà xuất bản: Tri Thức
Năm xuất bản: 2017
Khổ sách: 21
Số trang: 243
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Gilles Deleuze và việc tiếp nhận Nietzsche ở Pháp 7
"Văn học thiểu số" và một cách đọc khác về kafka 56
Thân mình một hóa trăm 84
Bùi Giáng với "Martin Heidegger và tư tưởng hiện đại": Cuộc hôn phối tưng bừng 92
"Triết học Kant" hồi niệm và viễn cảnh 128
200 năm Darwin 150 năm "Nguồn gốc các loài" 151
Dịch thuật và học thuật 192
Câu chuyện dịch thuật: Bao giờ có những "dịch trường"? 202
Tiếng gọi từ "Thời trục" 209