Introducing the New Testament
Phụ đề: A Historical, Literary, and Theological Survey
Tác giả: Mark Allan Powell
Ký hiệu tác giả: PO-M
DDC: 225.071 - Nghiên cứu, chú giải và giảng dạy Tân ước
Ngôn ngữ: Anh
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0010866
Nhà xuất bản: Baker Academic
Năm xuất bản: 2009
Khổ sách: 24
Số trang: 560
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Preface  9
1. The New Testament World  15
2. The New Testament Writings  47
3. Jesus  63
4. The Gospels  81
5. Matthevv  103
6. Mark  125
7. Luke  147
8. John  169
9. Acts  191
10. New Testament Letters  215
11. Paul  231
12. Romans  255
13. 1 Corinthians  273
14. 2 Corinthians  293
15. Galatians  307
16. Ephesians  323
17. Philippians  343
18. Colossians  357
19. 1 Thessaloníans  371
20. 2 Thessalonians  387
21. The Pastoral Letters: 1 Timothy, 2 Timothy, Titus 397
22. Philemon  415
23. Hebrews  427
24. James  445
15. 1 Peter  463
26. 2 Peter  481
27. The Johannine Letters: 1 John, 2 John, 3 John  493
28. Jude  509
29. Revelation  519
Glossary  539
About the Artwork  547
List of Maps  553
Index  554