Đường vào Tân ước. Thời đã mãn
Nguyên tác: Erfuellt ist die zeit weg ins neue Testament
Tác giả: Gerhard Fischer
Ký hiệu tác giả: FI-G
Dịch giả: Lm. Nguyễn Văn Hòa, OP
DDC: 225.071 - Nghiên cứu, chú giải và giảng dạy Tân ước
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0005396
Nhà xuất bản: TP. Hồ Chí Minh
Năm xuất bản: 1992
Khổ sách: 19
Số trang: 165
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0009584
Nhà xuất bản: TP. Hồ Chí Minh
Năm xuất bản: 1992
Khổ sách: 19
Số trang: 165
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
DẪN NHẬP 7
I. Thông điệp của Đức Giáo Hoàng Piô XII về Kinh thánh 7
II. Thánh địa trong khung cảnh lịch sử của Tân ước 8
III. Hoàn cảnh tôn giáo trong thế giới Tân ước 9
CHƯƠNG I: CÁC SÁCH PHÚC ÂM VÀ CÁC SÁCH CÔNG VỤ CỦA CÁC TÔNG ĐỒ 19
1. Phúc âm và các sách Phúc âm 19
2. Bốn tác giả Phúc âm 24
3. Các Tông đồ 25
4. Phúc âm theo thánh Mat-thêu 27
5. Phúc âm theo thánh Mar-cô 32
6. Phúc âm theo thánh Lu-ca 35
7. Phúc âm theo thánh Gio-an 40
8. Ông Gioan Tiền Hô của Chúa  50
9. Con người và công trình của Đức Giêsu trong lối trình bày tổng quát của bốn sách Phúc âm 52
10. Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa theo Kinh thánh 61
11. Ông Giuse trong các sách Phúc âm 63
12. Sách Công vụ các Tông đồ 63
CHƯƠNG II: CÁC THÁNH THƯ TRONG TÂN ƯỚC 75
1. Tổng quát về các thánh thư trong Tân ước 75
2. Mười bốn thư của Tông đồ Phaolô 78
3. Bảy lá thư chung 122
CHƯƠNG III: SÁCH KHẢI HUYỀN CỦA THÁNH GIOAN 139
1. Văn chương Khải huyền là gì? 139
2. Khải huyền của thánh Gioan 140
CHƯƠNG IV: GIÁO HỘI VÀ VƯƠNG QUỐC  TRONG TÂN ƯỚC 151
1. Giáo hội trong Tân ước 151
2. Bảy phép bí tích trong Tân ước 153
3. Giáo hội trong thời các Tông đồ 154
4. Satan kẻ thù của loài người 157
5. Vương quốc Thiên chúa trong Kinh thánh 159