Dẫn vào Tân ước
Tác giả: Lm. Trịnh Văn Kỷ
Ký hiệu tác giả: TR-K
DDC: 225.071 - Nghiên cứu, chú giải và giảng dạy Tân ước
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: T2
Số cuốn: 4

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0006351
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 20
Số trang: 242
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0006352
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 20
Số trang: 242
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0006353
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 20
Số trang: 242
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0006354
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 20
Số trang: 242
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời nói đầu 3
NHẬP ĐỀ 5
KHÁI NIỆM VỀ PHÚC ÂM 7
Chương I: Phúc Âm Chúa Giêsu theo thánh Matthêô 14
I. Nội dung và bố cục 14
II. Cổ truyền trong Giáo Hội sơ khai về Phúc âm Matthêô 20
III. Những đặc tính văn chương và thần học 25
IV. Nguyên ngữ và bản dịch 37
V. Độc giả niên hiệu và xuất xứ 41
Chương II: Phúc Âm Chúa Giêsu theo thánh Marcô 44
I. Nội dung và bố cục 44
II. Cổ truyền trong Giáo Hội sơ khai về Phúc âm Marcô 49
III. Những đặc tính và chủ đích Phúc âm Marcô 53
IV. Độc giả, xuất xứ và niên hiệu biên tập 61
V. Đoạn kết Phúc âm Marcô 16, 9 - 20 63
Chương III: Phúc âm Chúa Giêsu theo thánh Luca 66
I. Nội dung và bố cục 66
II. Cổ truyền Giáo Hội sơ khai về Phúc âm Luca 73
III. Tác giả Phúc âm Luca và Công vụ tông đồ 76
IV. Tài liệu Phúc âm Luca và việc sử dụng tài liệu đó 79
V. Những đặc tính văn chương và thần học 83
VI. Độc giả, xuất xứ và niên hiệu biên tập 93
Chương IV: Vấn đề Nhất Lãm 96
I. Sự kiện Nhất Lãm và vấn đề Nhất Lãm 96
II. Các giải pháp 98
Chương V: Phương pháp lịch sử hình thức văn chương 105
1. Phương pháp lịch sử hình thức văn chương 105
2. Phê bình phương pháp lịch sử hình thức văn chương 108
Chương VI: Phúc Âm Chúa Giêsu theo thánh Gioan 113
I. Nội dung và bố cục 113
II. Cổ tryuền Giáo Hội sơ khai về Phúc âm Gioan 118
III. Phúc âm IV minh chứng Gioan là tác giả 127
IV. Đặc tính văn chương và thần học 129
V. Tương quan giữa Phúc âm Gioan và Phúc âm Nhất Lãm 141
VI. Tính cách duy nhất và toàn vẹn của Phúc âm Gioan 145
VII. Mục đích Phúc âm theo thánh Gioan 150
VIII. Gioan và các trào lưu tư tưởng tôn giáo đồng thời 153
IX. Tính cách lịch sử của Phúc âm IV 157
X. Niên hiệu biên tập và xuất xứ 159
Chương VII. Niên hiệu biên tập và xuất xứ 162
I. Giáo lý Chúa Giêsu trong Phúc âm nhất lãm 162
1. Chúa Giêsu, đối tượng của lòng tin 162
2. Phương pháp và hiệu quả lời giảng dạy của Chúa 162
3. Nước Thiên Chúa, trunbg tâm sứ điệp của Chúa Giêsu 165
4. Nước Chúa trong hiện tại và tương lai 166
5. Thiên Chúa là Cha 167
6. Chúa Kitô 170
7. Chúa Thánh Thần 174
8. Công dân Nước Chúa 175
9. Vào nước Chúa 178
10. Giới răn thứ nhất 179
11. Sự cầu nguyện 182
12. Yêu người 184
13. Giáo hội 188
14. Trên đá này (mt 16,18) 190
II. Giáo lý Chúa Giêsu trong Phúc âm Gioan 193
1. Chúa Giêsu, Đấng mạc khải 193
2. Ơn Cứu độ, sự sống thiêng liêng 196
3. Đức tin 197
4. Đức mến 198
Chương VIII. Chú giải 200
1. Ngôi lời Nhập thể (Ga 1,1-18) 201
2. Đức Mẹ đi thăm bà Elisabeth (Lc 1,39-45) 206
3. Chúa Cứu thế giangs sinh (Lc 2,1-14) 209
4. Các mục đồng đi viếng Chúa (Lc 2,15-20) 215
5.Thánh Gioan Tẩy giả rao giảng (Lc 3,1-6) 216
6. Sứ mệnh Gioan Tẩy giả (Lc 3,10-18) 219
7.Chúa Giêsu chịu cám dỗ (Lc 4,1-13) 221
8. Chúa Giêsu biến hình (hiển dung) trên núi (Lc 9,28b-36) 226
9. Kêu gọi ăn năn hối cải (Lc 13,1-9) 228
10. Dụ ngôn người con hoang đàng (Lc 15,1-3.11-32) 232
Những sách trích dịnh hoặc sách tham khảo 238
Mục lục 241