Siêu hình tình yêu, siêu hình sự chết
Nguyên tác: Métaphysique de l'amour, métaphysique de la mort
Tác giả: Arthur Schopenhauer
Ký hiệu tác giả: SC-A
Dịch giả: Hoàng Thiên Nguyễn
DDC: 128.2 - Tinh thần
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0007648
Nhà xuất bản: Văn Học
Năm xuất bản: 2014
Khổ sách: 21
Số trang: 207
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0007649
Nhà xuất bản: Văn Học
Năm xuất bản: 2014
Khổ sách: 21
Số trang: 207
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Tựa đề 5
Siêu hình tình yêu 35
Siêu hình sự chết 103