La foi chez Hegel
Tác giả: André Léonard
Ký hiệu tác giả: LE-A
DDC: 193.1 - Triết học Đức
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0006859
Nhà xuất bản: Desclée
Năm xuất bản: 1970
Khổ sách: 20
Số trang: 426
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích