Schopenhauer, nhà giáo dục
Nguyên tác: Schopenhauer, le éducateur
Tác giả: Friedrich Nietzsche
Ký hiệu tác giả: NI-F
Dịch giả: Mạnh Tường, Tố Liên
DDC: 109 - Nhân vật triết học trong lịch sử
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0007569
Nhà xuất bản: Văn Học
Năm xuất bản: 2014
Khổ sách: 21
Số trang: 165
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0007570
Nhà xuất bản: Văn Học
Năm xuất bản: 2014
Khổ sách: 21
Số trang: 165
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích