Đâu là căn nguyên tư tưởng hay con đường triết lý từ Kant đến Heidegger
Tác giả: Lê Tôn Nghiêm
Ký hiệu tác giả: LE-N
DDC: 142.780 9 - Lịch sử triết học hiện sinh
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0006434
Nhà xuất bản: Văn Học
Năm xuất bản: 2007
Khổ sách: 20
Số trang: 387
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích