Guide de l'assemblée chrétienne
Tác giả: Thierry Maertens, Jean Frisque
Ký hiệu Tác giả: MA-T
DDC: 248.8 - Hướng dẫn đời sống Kitô giáo
Ngôn ngữ: Pháp
Tập - số: Vol 4
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0006881
Nhà Xuất bản: Casterman
Năm Xuất bản: 1970
Khổ sách: 20
Số trang: 436
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích