Lịch sử những ngày lịch sử Giáo hội và xã hội
Tác giả: Lm. Nguyễn Hòa Kiên
Ký hiệu Tác giả: NG-K
DDC: 270 - Lịch sử, địa lý, con người có liên quan tới Kitô giáo, lịch sử Giáo hội
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0001981
Nhà Xuất bản: Tôn Giáo
Năm Xuất bản: 2010
Khổ sách: 27
Số trang: 400
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0001982
Nhà Xuất bản: Tôn Giáo
Năm Xuất bản: 2010
Khổ sách: 27
Số trang: 400
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0011081
Nhà Xuất bản: Tôn Giáo
Năm Xuất bản: 2010
Khổ sách: 27
Số trang: 400
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích